Šajā sadaļā Jūs atradīsiet nelielu latviešu valodā izdotu literatūras sarakstu, kas Jums var palīdzēt iegūt papildus informāciju par autiskā spektra traucējumiem, saprast un pieņemt tos. Literatūras avotos ir sniegta informācija, kā rīkoties noteiktās situācijās un pie noteiktas uzvedības.

Avotu saraksts tiks regulāri atjaunots, un, ja Jūs paši esat izlasījuši kādu grāmatu un varat ieteikt to citiem, tad droši rakstiet uz autisma.kabinets@bkus.lv. Rakstot e-pastu, lūdzu norādiet grāmatas nosaukumu, autoru, izdevniecību, izdevniecības gadu. Ja ir iespēja, pievienojiet arī informāciju, kur šo grāmatu var iegādāties.

 

Bez kliedzieniem, kodieniem un sitieniem

Hejlskovs-Elvēns Bū, Velku biedrība, 2017

Sitienu, kodienu, kliedzienu un citu problemātisku uzvedības izpausmju cēlonis bieži ir konkrētajai personai nepiemēroti apkārtējie apstākļi vai nesamērīgu prasību izvirzīšana. Autora svaigā un izglītojošā pieeja sniedz zināšanas par to, kā problēmas cēloņu noteikšana un izpratne var būtiski uzlabot cilvēku ar funkcionālajiem traucējumiem uzvedību.
Vairāk informācijas.
 

Desmit lietas, kas jāzina par autismu

Notboma Elena, Pētergailis, 2008

Grāmata būs labs palīgs vecākiem, skolotājiem, sociālajiem darbiniekiem un terapeitiem. Humors un iejūtība, ar kādu tā rakstīta, tā ļauj ieskatīties desmit galvenajos autisma aspektos un palīdzēs saprast, kas notiek bērna prātā un dvēselē. Elena Notboma, vairāku pedagoģijas žurnālu līdzstrādniece, ir publicējusi rakstus par autismu, turklāt viņas dēlam ir autisms. Autores pieredze noderēs katram, kurš interesējas par autiskā spektra īpatnībām.
Vairāk informācijas.

 

Bērni, kuriem ir autisms un Aspergera sindroms. Ikdienas praktiskā pieredze

Vanda Vaclava, Ulla Aldenrūda & Stēfans Ilsteds, Velku biedrība, 2012

Grāmatā ir apkopota psiholoģes Vandas Vaclavas divdesmit gadu praktiskā darba pieredze. Par pētījumu dokumentēšanu un vizuālo noformējumu gādājuši - speciālās izglītības pedagoģe Ulla Aldenrūda un psihologs un fotogrāfs Stēfans Ilsteds. Kā rīkoties, lai palīdzētu bērnam? Strādājot ar bērniem un jauniešiem, kuriem ir autisms vai Aspergera sindroms, bieži vien nākas meklēt atbildes uz šo jautājumu. Grāmata domāta vispirms jau vecākiem, asistentiem un pedagogiem, kas ikdienā kontaktējas ar šādiem bērniem un jauniešiem.

Vairāk informācijas.

Autisms un saskarsme

Evija Landrāte & Sarmīte Tūbele, Raka, 2011

Grāmata ir domāta visiem speciālistiem, kuri strādā ar bērniem, kam raksturīgi autiskā spektra traucējumi. Tās pamatā ir praktiska Latvijā veikta pētījuma rezultāti. Grāmatas ievaddaļā autores sniedz plašu autisma un saskarsmes raksturojumu, aplūko saskarsmi koriģējošu mācību un audzināšanas procesu. Sniegti arī padomi vecākiem viņu sadarbībā ar skolu. Ļoti bagāts ir grāmatas pielikumu klāsts. Te atrodamas daudzas idejas, kā praktiski var veicināt saskarsmi ar bērniem, kuriem ir autiska spektra traucējumi un kā vērtēt nodarbību rezultātus. Autores uzskata, ka darbā ar minētajiem bērniem nav iespējams atrast visiem noderīgas receptes, tomēr eksperimenti mums atklāj pieejas un idejas, kuras varam attīstīt tālāk.

Vairāk informācijas.

Toilet Training and the Autism Spectrum - A Guide for Professionals

Eve Fleming & Lorraine MacAlister, Jessica Kingsley Publishers, 2016

Grāmata profesionāļiem un vecākiem par tualetes apmeklējuma prasmju mācīšanu. Grāmatā vienkārsi pa soļiem tiek izskaidrots gan tas, kāpēc svarīgi ir apgūt patstāvīgas tualetes apmeklejuma prasmes, gan tas, kas jāizdara pirms mācību procesa uzsākšanas, kā tieši prasmes patstāvīga tualetes apmeklējuma prasmes iemācāmas un kā risināmas problēmas, kas apmācības procesa gaitā varētu rasties.

 

Citi avoti:

High Five Jive
Helping Children to Cope with Change Stress and Anxiety
Social Skills Games for Children Book
Anger Management Games for Children By Deborah M Plummer
Focussing and Calming Games for Children
Can I tell you abour Asperger Syndrome Book
Can I Tell You About ADHD book
Can I Tell you about Autism? Book
101 Tips for Parents of Children with Autism
Playing Laughing and Learning with Children on the Autism Spectrum
Managing Meltdowns
Lesson Plans for Young Children with Autism
Communication Book - Large
Autism 24/7
Sīkās motorikas attīstīšana pirmsskolas vecuma bērniem
Hiperaktīvs bērns un uzmanības deficīts. UDS un UDHS. Padomi mierīgākai ikdienai