Uzvedības programmu izveide bērniem ar autismu

Materiālā tiek sniegts apraksts, kādas rīcības būtu lietderīgas saistībā ar bērna nevēlamo uzvedību. Kādus jautājumus jāņem vērā pirms uzsākt uzvedības maiņu.

Atlīdzības programmu lietošana bērniem ar autismu

Atlīdzības programmas ir noderīgs veids, kā veicināt bērnu pozitīvu uzvedību. Šinī ieteikumu lapā Jūs atradīsiet padomus, kādā veidā samazināt bērna uzvedību, kura Jūs neapmierina un pastiprināt vēlamo uzvedību.

Izaicinošas uzvedības cēloņu identificēšana no ABC tabulas

Materiāls māca, kādā veidā var identificēt bērna problemātiskās uzvedības cēloņus izmantojot ABC principus. Pirms ķeraties klāt šīm materiālam no sākuma apskatiet un aizpildiet ABC tabulas.

ABC shēmas lietošana, lai noteiktu izaicinošas uzvedības izraisītājus bērniem ar autismu

Šajā padomu lapā Jūs atradīsiet informāciju par ABC shēmas metodes pielietojumu saistībā ar problemātisko uzvedību.

ABC tabula

Pašaprūpes materiāls "Ikdienas prasmes un darbības cilvēkiem ar AST"

Pašaprūpes prasmes ir prasmes, kuras cilvēki izmanto ikdienā. Indivīdiem ar AST var būt grūtības izmantot noteiktas prasmes, kas saistās ar pašaprūpi. Šinī materiālā Jūs atradīsiet informāciju kā palīdzēt bērnam ar AST veikt ikdienas darbības, kuras daudziem cilvēkiem ir pašsaprotamas, bet ir apgrūtinošas indivīdiem ar autismu.

Vizuālais atbalsts

Šinī sadaļā Jūs atradīsiet informatīvos plakātus, kuri ir tapuši saistībā ar Latvijas Autisma apvienību. Plakāti var būt palīdzoši bērnam ar AST saprast kā rīkoties ikdienas situācijās.

Rīgas domes Labklājības departamenta projekts „Vizuālā atbalsta materiālu darbnīcas pozitīvai uzvedībai bērniem un jauniešiem ar uzvedības traucējumiem” (2014, 2015)

Daudziem bērniem ar AST ir nepieciešams vizuālais atbalsts, lai tie spētu labāk uztvert informāciju un rīkoties tā, kā no viņiem tiek pieprasīts. Materiāli tapuši 2014., 2015., un 2016. gadā saistībā ar Rīgas domes Lebklājības departamentu, Autisma apvienību un aprūpētājiem, kuri piedalījās šajos pasākumos un dalījās ar saviem materiāliem.

Saite uz vizuālajiem materiāliem.

Sociālie stāsti

Sociālu stāstu veidošana ir viens no veidiem, kā palīdzēt bērnam ar AST saprast lietas, kas notiek apkārt, kā arī kā rīkoties un uzvesties noteiktajās situācijās sociāli pieņemamā veidā.

Saite uz sociālajiem stāstiem.