Projekta “Sper soli pasaulē” ietvaros izveidoti video sociālie stāsti bērniem un jauniešiem ar autiska spektra traucējumiem (AST), kurus viņi var noskatīties kopā ar vecākiem, asistentiem un pedagogiem. Tajos atspoguļotas 11 tēmas, piemēram, skola, stomatologs, sabiedriskais transports, veikali u.c.

Sociālie stāsti ir metode, kas palīdz bērniem un pusaudžiem saprast dažādas sociālās situācijas, kā arī attīsta empātijas spējas izprast citu cilvēku rīcību, domas un jūtas. Tos radīja Kerola Greja (Carol Gray) 1991. gadā kā metodi palīdzībai bērniem ar autiska spektra traucējumiem. Sociālie stāsti drīz vien pierādīja sevi kā veiksmīga izglītošanas un atbalsta metode ne vien bērniem ar autismu, bet arī citiem bērniem un jauniešiem, kuriem jāpalīdz tikt skaidrībā ar dažādām dzīves situācijām, jāpalīdz iemācīties sabiedrībā pieņemtās normas.

Sociālie stāsti sekmē komunikācijas un saziņas iemaņas, līdz ar to - integrāciju sabiedrībā.

Sociālo stāstu metode ir lietojama praktiski visās situācijās, kurās bērniem un pusaudžiem ir jāizskaidro,

  • kas notiek,
  • kāpēc citi tā rīkojas un
  • kas jādara viņiem pašiem.

Tāpat tos var izmantot, arī izskaidrojot kādu jaunu jēdzienu, piemēram, draudzība, cieņa.

Lai arī Latvijā video sociālie stāsti ir inovatīva metode, pasaules praksē tā ir atzīta kā veiksmīga un tiek efektīvi izmantota.

Mazi un lieli veikali

Apavu un apģērbu pirkšana

Sabiedriskais transports

Stomatalogs - zobu ārsts

Frizētava

Sasveicināšanās skolā ar skolotājiem

Kafejnīcas

Spēles

Atrakciju parks

Lidosta