Bērnības autisms ir ar nervu sistēmas attīstību saistīts traucējums. Tas ir klīnisks sindroms, kura pamatā ir polietioloģiska, heterogēna neirālās attīstības traucējumu kopa. Autiskā spektra traucējumi NAV slimība, bet viens no bērna centrālās nervu sistēmas attīstības variantiem.

Šobrīd bērnības autisma cēloņi līdz galām vēl nav zināmi. Autisms ir traucējumu spektrs, tāpēc,  lai to apzīmētu, bieži tiek lietots nosaukums: autiskā spektra traucējumi (AST). AST izpaužās ar noteiktu pazīmju (simptomu) un funkcionēšanas īpatnību kopumu, kas katram indivīdam atšķiras. Kopumā AST var raksturot kā „traucējumu visa mūža garumā, kas ietekmē, kāda veidā persona komunicē ar citiem un redz pasauli sev apkārt” (The National Autistic Society, 2017).

Autisma pazīmes bērniem skar piecas galvenās funkcionēšanas jomas, kas ir:

  • Apgrūtinātas sociālās mijiedarbības un komunikācijas spējas

  • Iztēlē, idejas, kreativitāte

  • Žesti un neverbālā komunikācija

  • Sensorais jūtīgums

  • Šaurs interešu loks, rutīna, atkārtojoša uzvedība

Katram no mums var būt grūtības šajās jomās, tāpēc pirms diagnozes uzstādīšanas ārsts – psihiatrs sadarbībā ar citiem speciālistiem novērtē šo piecu jomu skarošo simptomu skaitu, smagumu un ietekmi uz ikdienas dzīvi.  

Autiskā spektra traucējumu pazīmes bērniem un pusaudžiem

Kādas ir Autiskā spektra traucējumu pazīmes? Ar ko bērni ar Autiskā spektra traucējumiem atšķiras no tipiski attīstītiem vienaudžiem?

Saprast Autismu. Saprast pasauli. Saprast sevi

Informatīvi izglītojoši materiāli vecākiem un atbalsta personālam. Materiālā tiek aprakstīts kādas spējas piemīt bērniem ar autismu, kādas grūtības un kādas stratēģijas var pielietot saistībā ar tām. Kā arī apraksts par terapijām, kuras strādā ar bērniem, kuriem ir AST. Materiālu var apskatīti un lejuplādēt šeit.

Buklets. Kas ir Autisms?

Buklets. Kas ir Aspergera sindroms?

AST pazīmes bērniem un jauniem pusaudžiem

Plakātā tiek atspoguļotas autiskā spektra traucējumiem (AST) raksturīgas pazīmes, bet jāatcerās, ka viena pazīme vēl neliecina par AST. Atcerieties, ka AST ir pazīmju kopa.

Plakāts ir tapis sadarbībā ar ASDinfoWales un Bērnu slimnīcas fondu.

Autisma karte

Šo karti ir izdevusi Nacionālā Autisma apvienība.
Karte sniedz Jums skaidrojumu par to, ko var sagaidīt, satiekot personu, kurai ir autisms.